نرخ باربری

نرخ باربری | هزینه باربری

نرخ باربری در باربری عدل بار بر اساس یک سری پارامترها که در اکثر باربری ها یکسان است محاسبه می شود و بسته به خدمات درخواستی مشتریان متغیر می باشد.