خدمات حمل بار

یکی از مهم ترین وظایف اتوبار و باربری عدل بار حمل و جابه جایی وسایل منزل، ادارات، شرکت ها و …. است که توسط مشتریان درخواست می گردد.

باربری ها باید قبل از هرچیزی از کیفیت تجهیزات حمل و نقل خود اطمینان حاصل کنند تا بتوانند سلامت و ایمنی بار مشتریان خود را تضمین کنند که باربری عدل بار تمام این نکات را از قبل در نظر گرفته است.

کیفیت و ارائه خدماتی ایده آل، حرف اول را در شرکت باربری عدل بار می زند.

از وظایف شرکت باربری عدل بار می توان در اینجا به چند مورد اشاره کرد:

  1. استفاده از کامیون هایی استاندارد و مناسب جهت حمل و نقل اثاثیه
  2. استفاده ار تجهیزات و لوازم مناسب جهت بسته بندی اثاثیه
  3. ارائه خدمات مشاوره به صورت رایگان قبل از اسباب کشی
  4. ارائه بیمه نامه رایگان قبل از حمل بار و اثاثیه
  5. داشتن روحیه انتقادپذیری به شکایات و نظرات مشتریان خود
  6. هزینه باربری مناسب با توجه به نیاز مشتریان
  7. و….