خدمات بسته بندی

باربری عدل بار تمام تجهیزات لازم برای بسته بندی را با کمترین نرخ به مشتریان خود ارائه می دهد.

باربری عدل بار تمام اثاثیه مشتریان خود را با رعایت تمام نکات ایمنی و به صورت اصولی بسته بندی خواهد کرد.