مجوز رسمی از اتحادیه باربری

اتوبار و باربری عدل بار دارای مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل و باربری است و مشتریان می توانند با خیالی آسوده اثاث خود را به باربری عدل بار بسپارند.